Vabljeni

Seperator

Letos odpiramo vrata mladim zainteresiranim posameznikom in skupinam ter strokovnjakom, ki ste povezani z vsemi oblikami izobraževanja ter usposabljanja mladih.

Prijavnica

Seperator

Vabljeni na dogodek 30.5.2014 med 8.30 in 17. uro.

Tukaj je povezava na prijavnico.

Kotizacije ni. Sprejmemo omejeno število prijavljenih obiskovalcev.

Karierni coachi se predstavijo

Seperator

» OGLED

E-novice

Seperator

Tukaj se s svojim elektronskim naslovom prijavite na novice o kariernem coachingu.

Arrow

Misli

Seperator

Coaching je 90% odnos in 10% tehnika.

~ Neznan avtor

Pravi uspeh podjetja se skriva v potencialih zaposlenih.

~ Marija Kokelj

Ljudje presegajo cilje, ki so si jih zastavili.

~ Gordon Dryden

Coachi naj pazijo, da ne gledajo, kaj ne želijo videti in ne poslušajo, kar ne želijo slišati.

~ John Madden

Dober coach bo pokazal svojim klientom kdo so lahko namesto tega, kaj so.

~ Ara Parasheghian

Najboljše rezultate pri ljudeh ne dobiš s tem, da jim zakuriš pod nogami, temveč s tem, da zanetiš ogenj v njih.

~ Bob Nelson

Sodelujejo

mag. Jana Mrak

tl_files/2014/jana_mrak.jpg

mag. Jana Mrak je doktorica medicine in magistrica ekonomskih znanosti. Od leta 2011 je zaposlena na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer na področju zdravstvene analitike in ekonomike, kjer od leta 2012 vodi oddelek za nadzor. Je članica Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva in mednarodne skupine za odgovorno uporabo zdravil Piperska group. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vodi razvojno nalogo Kakovostno predpisovanje zdravil, ta vključuje delo kliničnega farmacevta na primarno raven zdravstva. Predavala je na strokovnih srečanjih slovenskih zdravnikov in farmacevtov ter na mednarodnih srečanjih na temo uporabe zdravil in zdravstvenih tehnologij. V letih 2011 in 2013 je delovala tudi na področju zdravstvene preventive s svetovanjem in izobraževanjem.

prof. dr. Marjan Bilban

tl_files/2014/marjan_b.jpg

prof. dr. Marjan Bilban je specialist medicine dela, prometa in športa. Zaposlen je kot predstojnik Centra za medicino dela pri Zavodu za varstvo pri delu. Ukvarja se predvsem z ocenjevanjem delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Opravlja tudi druge naloge pooblaščenega zdravnika, vključno z ekspertnimi mnenji za potrebe zdravniških komisij in sodišč. Na medicinski fakulteti v Ljubljani je predstojnik katedre za javno zdravje in nosilec predmeta medicina dela, na oddelku za psihologijo na filozofski fakulteti je nosilec predmeta fiziologija dela, na oddelku za tehniško varnost na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo pa nosilec predmetov medicina in higiena dela, temelji zdravstvenega varstva in medicina dela. Sodeluje tudi pri podiplomskem in doktorskem izobraževanju. Je član številnih domačih in tujih strokovnih združenj ter delovnih skupin na ministrstvih za zdravje, delo, družino in socialne zadeve. Je tudi član Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije, urednik znanstvene priloge revije Delo in varnost ter stalni sodni izvedenec za področje medicine dela. V domačih in tujih publikacijah je objavil več kot 400 znanstvenih in strokovnih člankov.

spec. Evalda Bizjak

tl_files/2014/evalda.jpg

spec. Evalda Bizjak (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Center za poklicno rehabilitacijo, služba Maribor) je diplomirana delovna terapevtka specialistka, z nazivoma supervizor in svetovalec. Ima bogate izkušnje na področju terapevtsko-rehabilitacijskega dela. Je članica specializiranega tima za poklicno rehabilitacijo, ki izvaja diagnostiko posameznikovih težav za različne napotne ustanove (v zdravstvu, ZPIZ, ZRSZ – območna služba Maribor). Ob tem je tudi vodja primerov za posameznike s statusom invalidne osebe po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Sodeluje z delodajalci in svetuje posameznikom na poti opolnomočenja, ohranjanja poklicne identitete in delovne vloge kljub težavam na telesni, duševni oziroma socialni ravni. Je članica Evropskega konzorcija za edukacijo z umetnostjo (ECArte), kjer objavlja strokovne članke in izvaja interaktivne delavnice. Na posvetih in kongresih, v Združenju delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) in Društvu študentov invalidov Slovenije (DŠIS) je vabljena predavateljica. Izkušnje ima s projektnim delom doma in pri mednarodnem sodelovanju v okviru Razvojnega centra znotraj URI – Soča. Predana je ustvarjalnim dejavnostim in iskanju najoptimalnejših pogojev zdravega načina dela, bivanja ter kulture v odnosih. Njen življenjski moto je: Cenim svoje zdravje, ki je skrito v dobrem počutju, zato si zasluži vso nego, skrb in pozornost. Kdo drug kot jaz sama mu to lahko omogoči? (E. B.)

Mito Šinkovec

tl_files/2014/mito_s.jpg

Mito Šinkovec je profesionalni osebni in kondicijski trener, strokovnjak na področju telesne kulture, gibanja, rehabilitacije, prehrane in motivacije. Je eden izmed prvih v Sloveniji, ki se je začel profesionalno ukvarjati z osebnim trenerstvom in svetovanjem na področju zdravega življenjskega sloga. Uspešno je deloval tudi v vrhunskem športu. Med drugim je bil kondicijski trener slovenske moške smučarske reprezentance. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje, stalno se izobražuje tudi v tujini. Pridobil je kompetence in veščine za MTA coacha in MTA kariernega coacha. Je prvi licencirani Powerplate trener v Sloveniji ter soustvarjalec in strokovni sodelavec tekmovalnega sistema FITLIGA. Zasnoval je tudi vadbene programe SOS®, Tolerance Zero®, SPINA® in AS®. V preteklosti je bil terapevt v nevrološki in fizioterapevtski ambulanti. Je mednarodno priznan predavatelj z desetletnimi izkušnjami. Med drugim je predaval na mednarodni poslovni šoli IEDC na temo Health of managers, na fakulteti za šport ter v različnih drugih organizacijah in podjetjih.

mag. Marija Mikačić Turnšek

tl_files/2014/marija_m.jpg

mag. Marija Mikačić Turnšek je univerzitetna diplomirana ekonomistka, magistrica poslovne politike in organizacije ter doktorandka na Fakulteti za organizacijske študije (FOŠ) Novo mesto. Je raziskovalka na področju informacij za inovativno dejavnost (CZNG, GZS, Ministrstvo za gospodarstvo RS, Iskra, Gorenje, Zlatorog, Lek itd.) in prenos inovativne dejavnosti v proizvodnjo. Bila je vodja službe za tržne raziskave in razvoj kozmetike v tovarni Lek, direktorica sektorja za plan in analize pri podjetju ČGP Delo, sekretarka zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije, sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije. Na Fakulteti za organizacijske študije (FOŠ) Novo mesto je predavateljica predmetov podjetništvo in karierni načrt. Na Višji kmetijski šoli Grm Novo mesto je predavateljica predmetov ekonomika in management poslovanja. Ima andragoško-pedagoška izobrazbo, je certificiran NLP praktik, NLP mojster praktik, NLP trener INLPTA ter NLP coach.

Vodi tudi šolo kariernega coachinga in je avtorica vrste strokovnih člankov in publikacij ter mentorica študijskih krožkov.

dr. Radojka Praštalo

tl_files/2014/radojka.jpg

dr. Radojka Praštalo je doktorica elektrotehniških znanosti. Na elektrotehniški fakulteti v Banjaluki je bila zaposlena 38 let. Napisala je več knjig in učbenikov s področja elektrotehnike. Pod vplivom očeta Damjana je že zelo zgodaj začela opazovati politično in drugo dogajanje okoli sebe ter v nesrečnih dogodkih, ki so se začeli leta 1991, takoj prepoznala tisto, kar je njen oče napovedoval že v šestdesetih letih. Intenzivno se je začela ukvarjati s preučevanjem tega dogajanja na domačih tleh in tudi širše. Rezultat tega je Knjiga za bolji život na Balkanu. Napisala jo je v želji, da prebivalcem Balkana odpre oči in jim pokaže vzroke nesreč, ki se stalno ponavljajo, ter jih spodbudi, da s svojimi dejanji ne prispevajo več k takemu dogajanju. Že dolgo intenzivno preučuje patološke pojave v naši družbi in o tem pogosto govori na radiu in televiziji. Na to temo je objavila več člankov. Napisala je tudi knjigo Mobing izjeda naše društvo kao kancer, kjer predstavlja številne primere mobinga v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Je certificiran karierni coach ter avtorica treh knjig s tega področja (Timski coaching i razvoj karijere pojedinca u timu, Kompetencije i karijera ter Coaching u preduzentištvu).

dr. Klemen Podjed

tl_files/2014/klemen_p.jpg

dr. Klemen Podjed (Inštitut za produktivnost) je doktor ekonomskih znanosti ter magister poslovodenja in organizacije, univerzitetni diplomirani organizator dela ter poslovni trener, svetovalec in coach (certifikat Glotta Nove). Ima več let izkušenj na področju strateškega in poslovnega svetovanja uglednim slovenskim in tujim podjetjem. Izvaja tudi treninge in delavnice s področja stresa, osebne produktivnosti, promocije zdravja in drugih mehkih veščin. Na Inštitutu za produktivnost prebuja potenciale zaposlenih za zdravo in uspešno delo ter dobro počutje. Predan je osebnostni rasti in veščinam upravljanja z umom in stresom pri delu. Zelo blizu mu je Hamletova modrost There are more things in heaven and earth, Horatio, then are dreamt of in your philosophy.

mag. Bernarda Potočnik

tl_files/2014/bernarda.jpg

mag. Bernarda Potočnik je univerzitetna diplomirana etnologinja in magistrica antropoloških znanosti, NLP coach (mednarodni program – International Coach Federation – ICF) in certificirani karierni coach (licenca Glotta Nove), NLP mojster praktik in NLP trener (licenca mednarodnega združenja za NLP-INLPTA). Ima mednarodno licenco SDI (Strength Deployment Inventory – Pregled uporabe osebnostnih vrlin), orodja za razvoj človeških virov. Je ADEC® trener (mednarodna licenca) in trener metode Globalno učenje® (licenca Glotta Nove). V Glotta Novi izvaja celostne programe usposabljanja za NLP praktike, NLP mojstre praktike, ADEC praktike, izobraževalne trenerje praktike, mentor praktike in coache. Vodi tudi specializirane programe za uporabo veščin coachinga pri vodenju, pri kariernem razvoju zaposlenih in coaching programe po meri za osebni in profesionalni razvoj. Na področju coachinga deluje več kot 10 let ter tako pomaga posameznikom in skupinam, da izboljšajo kakovost svojega življenja in dosežejo želene cilje v poslovnem in zasebnem življenju.

Tatjana Dragovič

tl_files/2014/tatjana_d.jpg

dr. Tatjana Dragović je doktorica izobraževalnih znanosti (Anglija), ADEC® trener na mednarodni ravni, licenčni NLP trener inštituta The Society of NLP™ (San Francisco) in dr. Richarda Bandlerja z licenco International NLP, Florida, USA. Je nosilka certifikata NLP Coach™ (International Teaching Seminar, London, Anglija) ter profesorica angleškega jezika z več kot dvajsetletnimi izkušnjami pri poučevanju mladine in odraslih. Kot izjemen motivator in coach zna spodbujati svoje udeležence, da dosežejo rezultate, za katere so bili vedno prepričani, da so jim nedosegljivi. Trikrat je bila nominirana med deset top predavateljev leta, leta 2009 pa je na tem izboru zmagala. Priznanje podeljujeta Inštitut za izobraževalni management SOFOS in Planet GV.

Marija Kokelj

Marija Kokelj

Marija Kokelj je samostojna strateška snovalka in upravljalka osebnostnih znak. Pomaga pri razvoju osebnostne komunikacije in inovativnih okolij, s katerimi se ukvarja zadnjih 7 let. Deluje na področju razvoja ustvarjalnosti, predava in krepi podporno okolja razvoja človeških virov. Ima specialna ekonomska in psihološka znanja, ki jih dopolnjuje z izzivi praktične uporabne vrednosti v slovenskem kot tudi mednarodnem prostoru. Je mediatorka, karierni coach in mentorica za področje razvoja človekovih potencialov.

Karmen Šemrl

tl_files/2014/karmen.jpg

Karmen Šemrl je univerzitetna diplomirana slovenistka s pedagoško in andragoško izobrazbo, izobraževalna trenerka in coach. Končala je mednarodne programe NLP praktik, NLP mojster praktik in NLP coach ter programe Andragoški praktikum®, Karierni coach, ADEC® trener in SDI (Strength Deployment Inventory). Je specialistka za vodenje treningov s področij retorike, javnega nastopanja, poslovnih predstavitev/prezentacij, prepričevanja in argumentacije, komuniciranja, mentorstva, metod in tehnik učenja in poučevanja, izobraževanja izobraževalcev ter Business Writt veščin poslovnega pisanja. Usposobljena je za vodenje treningov za večji izkoristek možganskih in drugih potencialov

mag. Monika Karan

tl_files/2014/monika.jpg

mag. Monika Karan je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica managementa kadrov in delovnih razmerij. Sprva je svojo kariero razvijala v smeri izobrazbe. Bila je vodja marketinga in odnosov z javnostmi v različnih podjetjih. Je tudi soavtorica prve knjige na temo blagovne znamke delodajalca pri nas. Zaradi želje po spremembi načina življenja in dela se je strokovno usmerila na področje velnesa. Med drugim si je pridobila dve nacionalni poklicni kvalifikaciji in več certifikatov za različne masažne tehnike. Udeležila se je številnih seminarjev in predavanj s področij komplementarne medicine. Izkušnje je pridobivala v različnih velneških centrih. Zdaj vse pridobljeno znanje in izkušnje združuje pri delu kot vodja velneškega centra Astoria na Bledu in predavateljica strokovnih predmetov na študijskem programu velnes v višjih strokovnih šolah.

Jasmina Lambergar

tl_files/2014/jasmina.jpg

Jasmina Lambergar je mednarodna certificirana trenerka spomina. Po študiju na pravni fakulteti je diplomirala na teološki fakulteti v Ljubljani. Intenzivno se je posvetila področju spomina, duševnega zdravja, tehnik urjenja spomina in pozornosti, koncentracije in sproščanja ter psihosocialne podpore, gerontologije in kineziologije. V Angliji je dopolnila znanja o metodi mindfulnes. Posebna verificirana znanja na področju duševnega zdravja in spomina je pridobila na domačih in mednarodnih izobraževanjih v tujini, zadnje je CARES® Dementia Basics & Advanced Care™ 2014 (Alzheimer's Association). Sodelovala je z Zvezo društev upokojencev Slovenije kot strokovna sodelavka v komisiji za duševno zdravje, pozneje s Slovenskim združenjem za pomoč pri demenci Spominčica v programih pomoči svojcem bolnikov, obolelih za demenco, in na področju preventive. Izvajala je vaje za spomin, pozornost in tehnike sproščanja. Vodila je vaje za urjenje spomina v Centru aktivnosti Fužine v Ljubljani. Izvaja možganski fitnes v medgeneracijskem centru v Ljubljani ter vodi skupinske in individualne treninge za urjenje spomina v Centru za urjenje spomina Ant. Zadnja leta se posveča programu preventive proti izgubi spomina za vse generacije. Predava na temo spomina in pozornosti ter vaj za sproščanje, vodi pa tudi možganski fitnes v angleškem in slovenskem jeziku.

 

 

Za boljšo uporabniško izkušnjo ter za analizo prometa uporabljamo spletne piškotke. Z nadaljevanjem ogleda spletne strani, se strinjate s uporabo. Več informacij

Spletni piškotki